TAY NGUYEN - LAND OF PEPPER

Tây Nguyên của Việt Nam, được gọi là "Tây Nguyên" trong tiếng Việt, là một khu vực địa lý cao cấp, cung cấp môi trường độc đáo cho việc trồng tiêu, làm cho hạt tiêu của vùng này trở nên khác biệt so với các loại hạt tiêu được trồng ở các nơi khác nhau trên thế giới. Dưới đây là một số tính năng và khía cạnh đặc biệt của hạt tiêu từ vùng này:
 

Khí hậu & thổ nhưỡng: Tây Nguyên có sự kết hợp độc đáo giữa đất đỏ bazan núi lửa và khí hậu ôn hòa mát mẻ, rất thuận lợi cho việc trồng tiêu. Sự kết hợp này mang lại cho hạt tiêu một hương vị đặc biệt không tìm thấy ở nơi nào khác.

Kỹ thuật canh tác truyền thống: Nhiều nông dân trong vùng vẫn áp dụng các kỹ thuật canh tác truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ. Điều này mang lại cho hạt tiêu một nét di sản và truyền thống.

Vị cay và hương vị: Do điều kiện trồng trọt cụ thể, hạt tiêu Tây Nguyên thường được mô tả là có vị cay nồng hơn và hương vị đậm đà hơn so với các loại tiêu khác.
 

 

Organic Practices: There has been an increasing emphasis on organic farming in the region. When cultivated without synthetic pesticides or fertilizers, the pepper not only becomes healthier but also retains a purer, more authentic taste.

Cultural Heritage: Pepper farming in the Central Highlands is more than just an agricultural activity; it's an integral part of the region's cultural and economic fabric. For many farmers, it's a legacy handed down through generations.

 

 
page